PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Głównymi zasadami w pracowni jest uczenie , kształtowanie, doskonalenie i utrwalanie czynności poprawiających samodzielną egzystencje w życiu codziennym. to właśnie tu nasi podopieczni nabierają nawyku sprzątania po posiłkach, mycia naczyń , chowania talerzy i szklanek. uczą się także przygotowania prostych, a co sprytniejsi podopieczni , również bardziej skomplikowane potrawy.

Kształtujemy również cierpliwość, wytrwałość oraz poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę. uczymy się dbać o czystość osobistą siebie jaki i swojego mieszkania. nasza pracownia wyposażona jest w podstawowy sprzęt agd tj. kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, robot wielofunkcyjny, blender, lodówkę oraz ekspres do kawy.

PRACOWNIA TECHNICZNA
I ROBÓTEK RĘCZNYCH

Wyposażona jest w różnorodne narzędzia do majsterkowania (młotki, piły, wkrętaki, poziomnice itp.) oraz elektronarzędzia : szlifierka, wyrzynarki, wiertarki, urządzenia wielofunkcyjne. w czasie zajęć w pracowni uczestnicy nabywają umiejętności obsługi w\w narzędzi.

Powstają wyroby wykonane z drewna tj. świeczniki, anioły, ramy do obrazów. w pracowni powstają również płaskorzeźby, obrazy przestrzenne , drewniane elementy dekoracyjne. w trakcie zajęć uczestnicy przyswajają podstawowe zasady bhp, doskonalą umiejętności współdziałania w grupie.

PRACOWNIA MUZYCZNO-TEATRALNA

W pracowni prowadzone są zajęcia umuzykalniające oraz rozwijające talenty aktorskie i recytatorskie. Nasi uczestnicy ćwiczą śpiew, taniec, odgrywają role i scenki. przeobrażają się w piosenkarzy i aktorów.

Ze względu na zespołowy sposób odbywania się zajęć program pracowni uczy wzajemnej tolerancji, akceptacji, oraz cierpliwości i poczucia odpowiedzialności za własną pracę. zajęcia dają im dużą satysfakcję, a to sprawia, że uśmiech częściej gości na ich twarzach.

PRACOWNIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Pracownia aktywizacji zawodowej daje uczestnikom WTZ możliwość nabywania kompetencji zawodowych i społecznych. jest to miejsce w którym poznają swoje predyspozycje zawodowe oraz stwarza się im warunki do indywidualnego rozwoju poprzez poznanie swoich możliwości i zainteresowań.

Zajęcia w pracowni dają uczestnikom perspektywy do samorozwoju i samorealizacji, poprzez:
– ćwiczenie umiejętności autoprezentacji
– przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
– poznawanie lokalnego rynku pracy oraz śledzenie aktualnych ofert pracy
– odkrywanie swoich mocnych i słabych stron
– rozwijanie zdolności i zainteresowań.

Pracownia wyposażona jest w:
-drukarkę
-ksero
-laminator
-komputer
-gry edukacyjne

REHABILITACJA RUCHOWA

W WTZ prowadzone są zajęcia z rehabilitacji ruchowej. są to zajęcia indywidualne tj: bieżnia, rowerek, steper, piłka, na zajęciach grupowych: gimnastyka poranna, gry i zabawy ruchowe , ćwiczenia ogólnousprawniające. usprawniają małą motorykę poprzez ćw. manualne i wykonują ćw. kształtujące własne ciało.

Celem zajęć jest realizowanie działań usprawniających poprzez różne formy, metody oraz techniki rehabilitacyjne, które mają oddziaływać na strefę motoryczną oraz percepcję i koordynację wzrokową- ruchową osób niepełnosprawnych. Stanowi również doskonała terapię w sferze psycho- społecznej i emocjonalno-motorycznej. zadaniem rehabilitacji ruchowej jest przygotowywanie uczestnika do aktywnego, samodzielnego życia w społeczeństwie.

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Uczestnicy pracowni plastycznej mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie sztuk plastycznych, poznają podstawowe techniki plastyczne z zakresu różnorodnych dziedzin plastyki tj.
malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki w bezpośrednich działaniach artystycznych.

Zajęcia w pracowni mają za zadanie pomóc uczestnikom w wyrażeniu swoich emocji, które są trudne do przekazania w słowach. W trakcie zajęć korzystamy z materiałów takich jak: bloki – (rysunkowe, techniczne, kolorowe), płótna (podobrazia), farby-(plakatowe, akrylowe, do malowania na szkle), kredki- (ołówkowe, pastelowe, świecowe), bibuły, krepiny, plasteliny oraz materiały naturalne tj. liście, kwiaty, kasztany, żołędzie, szyszki itd. Efektem działania uczestników jest duży zbiór różnego rodzaju prac plastycznych zgromadzonych w pracowni i zdobiących pomieszczenia WTZ.

Wyposażenie pracowni: stelaże na których malowane są obrazy na płótnach, pędzle itd.

PRACOWNIA OGRODNICZO-PRZYRODNICZA

Zadaniem pracowni ogrodniczo-przyrodniczej jest zapoznanie uczestników z podstawowymi umiejętnościami w zakresie hodowli roślin, utrzymywanie terenów zielonych wokół budynku warsztatu, pielęgnacji zieleni wewnątrz budynku.

W ramach pracowni ogrodniczej uczestnicy zajmują się przylegającym do budynku WTZ ogrodem:  sadzą i pielęgnują kwiaty, rośliny i drzewa,  dbają o czystość ogrodu, wykonując niezbędne prace porządkowe.

Opiekują się również kwiatkami doniczkowymi w budynku warsztatu oraz:
-zdobywają informacje o pielęgnacji roślin
-wykonują świece, stroiki okolicznościowe, bukiety z suszonych liści
-w czasie świąt ozdabiają budynek WTZ
-wyszukują informacji związanych z prowadzeniem ogrodu
-zdobywają informacje o pielęgnacji zwierząt
-pielęgnują zwierzęta znajdujące się w pracowni tj. rybki akwariowe, królika czy papużki.

PRACOWNIA KRAWIECKA

Celem działania tej grupy jest doskonalenie umiejętności szycia zarówno techniką ręczną jak i maszynową . Uczestnicy wykonują szereg czynności od podstawowych ( przyszywanie guzików, naprawa odzieży, zszywanie dziur).

Uczestnicy tej pracowni poznają różne techniki szycia, poznają zasady obsługi maszyny do szycia, nabywają umiejętności doboru materiału i narzędzi do pracy, uczą się wykonywania projektu i wykroju prostych elementów.

Współpracują także z innymi pracowniami zaopatrując je np. w niezbędne pomoce np. rękawice kuchenne, fartuszki itp. zajęcia rozwijają wyobraźnie i poczucie sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia i wykorzystywania własnej pracy do celów artystycznych, użytkowych i zawodowych.

PRACOWNIA FRYZJERSKA

Uczestnicy pod okiem instruktora poznają obsługę urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w procesie pracy fryzjera.
W pracowni realizowana jest nauka posługiwania się podstawowymi narzędziami i urządzeniami fryzjerskimi typu: suszarka, maszyna do włosów, nożyczki degażówki, nożyczki zwykłe, prostownica, lokówka.

Poza tym kształtowane są umiejętności organizacji stanowiska pracy, doskonalenie samooceny i cierpliwości. Kształtujemy umiejętności zachowań wynikających z indywidualnych programów rehabilitacji , terapii uczestników i bieżących potrzeb terapeutycznych.

PRACOWNIA INFORMATYCZNO - POLIGRAFICZNA

Uczestnicy podczas zajęć w pracowni komputerowej uczą się obsługi komputera. Poznają podstawowe programy komputerowe, w tym pakietu biurowego Open Office,  programów do tworzenia grafiki i obróbki zdjęć oraz aplikacji służących do nagrywania płyt CD-R oraz DVD, nabywają umiejętności wyszukiwania pomocnych w życiu codziennym informacji w Internecie.

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z obsługą nośników pamięci (pendrive, karty SD, karty micro SD, dysk przenośny). Uczą się przenoszenia zdjęć i muzyki z różnego rodzaju urządzeń (tablet, telefon komórkowy, odtwarzacz MP4, aparat fotograficzny itp.). Wykonują dyplomy okolicznościowe, zaproszenia,
kartki, zakładki do książek oraz zajmują się drukowaniem i laminowaniem dokumentów na potrzeby zarówno warsztatu, jak i własne.

W pracowni komputerowej uczą się redagowania własnych tekstów. Poznają ich formy – sprawozdanie, list motywacyjny, życiorys, podanie, ogłoszenie, itp., na bazie których ćwiczą formatowanie tekstów.      
 
Do użytku uczestników w pracowni są 3 laptopy i dwa komputery stacjonarne z dostępem do Internetu,
dzięki któremu uczestnicy w wolnych chwilach oddają się rozrywce. Słuchają muzyki, grają w gry edukacyjne,
uczą się posługiwania własną skrzynką mailową.