Warsztat  Terapii Zajęciowej w Miłkowskiej Karczmie 141a rozpoczął swoją działalność
w grudniu 2019 roku.

WTZ został utworzony przez Stowarzyszenie „Zintegrowani” w odpowiedzi na oczekiwania Osób z niepełnosprawnościami  z powiatu Ostrowieckiego, Kieleckiego i Opatowskiego.

Nasz Warsztat jest placówką realizującą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i  ruchowo w znacznej mierze finansowaną przez PFRON, a także przez władze samorządu lokalnego. Na zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów, terapeutów, rehabilitantów i fizjoterapeutów uczęszcza 60 osób, które pracują w różnych grupach terapeutycznych. 

Zadaniem naszej placówki jest usprawnienie funkcjonowania naszych Uczestników
i przygotowanie ich do prób podjęcia pracy zawodowej, a także stworzenie warunków, by w miarę swoich możliwości uzyskali większą samodzielność i zaradność, zdobyli wiedzę o otaczającym świecie i umiejętności niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, czuli się bezpieczni, kochani i akceptowani w środowisku.

Cele te realizujemy poprzez zajęcia terapeutyczne, które odbywają się w 12 pracowniach: 

 • krawieckiej,
 • plastycznej, 
 • fryzjerskiej, 
 • technicznej i robótek ręcznych,
 • ogrodniczo –przyrodniczej, 
 • gospodarstwa – domowego, 
 • informatyczno – poligraficznej, 
 • muzyczno – teatralnej, 
 • rehabilitacji społecznej,
 • aktywizacji zawodowej
 • kinezyterapii
 • papieroplastycznej i wyrobu biżuterii

oraz przez liczne zajęcia i działania dodatkowe.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Miłkowskiej Karczmie 141a wyposażony jest w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, który został zakupiony ze środków PFRON, ze środków Unii Europejskiej i środków własnych Stowarzyszenia „ Zintegrowani”.

Dysponujemy m.in.:

 Neuroformą – przyrządem przeznaczonym do rehabilitacji z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego- biofeedback.

Nefrytowym łóżkiem i matą  z nefrytami – przyrządy, które mają wbudowane w materace kamienie nefrytowe, emitujące promieniowanie podczerwone. To masaż i terapia podczerwienią równocześnie.

Urządzeniem do krioterapii – pozwalającym na  wykorzystanie reakcji organizmu na działanie niskich temperatur, wywołując efekt przeciwbólowy, przeciwobrzękowy i rozluźniający.