Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność w grudniu 2019 r. w Miłkowskiej Karczmiegm. Kunów. 

WTZ został utworzony przez Stowarzyszenie „Zintegrowani” widząc potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych.

Nasz Warsztat jest placówką realizującą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w znacznej mierze finansowaną przez PFRON, a także przez władze samorządu lokalnego. Na zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów i terapeutów, uczęszcza 50 osób, które pracują w różnych grupach terapeutycznych.

 

Zadaniem naszej placówki jest usprawnienie funkcjonowania naszych podopiecznych i przygotowanie ich do prób podjęcia pracy zawodowej, a także stworzenie warunków, by w miarę swoich możliwości uzyskali większą samodzielność i zaradność, zdobyli wiedzę o otaczającym środowisku i umiejętności niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, czuli się bezpieczni i akceptowani w otaczającym świecie.

Cele te realizujemy poprzez zajęcia terapeutyczne, które odbywają się w 10 pracowniach: 

 • krawieckiej,
 • plastycznej, 
 • fryzjerskiej, 
 • technicznej i robótek ręcznych,
 • ogrodniczo –przyrodniczej, 
 • gospodarstwa – domowego, 
 • informatyczno – poligraficznej, 
 • muzyczno – teatralnej, 
 • gospodarstwa – domowego,
 • informatyczno – poligraficznej,
 • muzyczno – teatralnej, 
 • rehabilitacji,
 • aktywizacji zawodowej

oraz przez liczne zajęcia i działania dodatkowe.