Zapytanie ofertowe na autobus 19-sto osobowy 2023

Zaproszenie do składania ofert na dostawę /zakup 19-to osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ  w Miłkowskiej Karczmie. Zamówienie nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Stowarzyszenie na mocy przepisów prawa jest zwolnione ze stosowania przepisów Pzp. Ofertę należy złożyć w terminie do 10.08.2023 roku do godz. 15:00 Więcej informacji w załączonym […]

Wycieczka – Dąbki 29.05 – 02.06. 2023r.

Wycieczka – Dąbki 29.05 – 02.06. 2023r.   W dniach 29.05 – 02.06.2023r. odbył się kolejny już wyjazd integracyjny naszego WTZ do nadmorskiego uzdrowiska Dąbki koło Darłowa, niewielkiej, ale jakże urokliwej miejscowości, do nowego pensjonatu Villa Happy Rose. Po bardzo długiej podróży, w bardzo komfortowych warunkach,  z przerwą na przepyszny obiad w miejscowości Pikutkowo w […]

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2023

Stowarzyszenie “Zintegrowani” realizuje projekt pn. USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH współfinansowany ze środków PFRON. Okres realizacji od 01.01.2023 do 31.03.2024 r. Realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego w powiatach kieleckim, ostrowieckim i opatowskim w miejscu zamieszkania uczestników projektu i/lub względem ich indywidualnych potrzeb. Celem podjętych działań jest podniesienie jakości życia 27 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym […]

Neuroforma w WTZ “Zintegrowani”

             Stowarzyszenie Zintegrowani biorąc udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego […]