Stowarzyszenie Zintegrowani biorąc udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( numer projektu: POWR 02.06.00-00-0064/19 otrzymało dofinansowanie w wysokości 65 000 złotych. Z tych środków m.in. zostało zakupione nowe innowacyjne urządzenie jakim jest NeuroformaPRO. Jest to przyrząd przeznaczony do rehabilitacji z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego- biofeedback.

Wykorzystując system Neuroformy, uczestnik przyjmuje pozycję stojącą lub siedzącą naprzeciw ekranu. Na nim widzi swoje rzeczywiste, lustrzane odbicie, wokół którego pojawiają się wirtualne obiekty. Rolą uczestnika jest kierowanie swoim ciałem w taki sposób, by uderzyć, złapać lub przesunąć pojawiające się przedmioty. Wykorzystując wirtualną rzeczywistość uczestnik ma szybką odpowiedź zwrotną- biofeedback. Po wykonaniu danego ćwiczenia istnieje możliwość sprawdzenia prostych statystyk. Terapeuta może podpowiadać udzielając wskazówek wpływając, tym samym na korygowanie poszczególnych ruchów, ćwiczeń w taki sposób, aby osiągnąć lepszy wynik.

Wykorzystanie wirtualnego środowiska oraz dopasowanie stopnia poziomu trudności ma ogromny wpływ na zaangażowanie oraz motywację, poprawiając tym samym nastawienie do wykonywanych ćwiczeń ruchowych. Uczestnik kierujący obiektami na ekranie za pomocą ruchów własnego ciała, systematycznie poprawia sprawność fizyczną. Równocześnie stawiany jest przed zadaniami intelektualnymi o różnym stopniu trudności . Połączenie pracy umysłowej i fizycznej w jednym czasie przyniesie bardzo pozytywny efekt rehabilitacyjny każdemu z naszych uczestników.

– zwiększenie zakresu ruchów w stawach

– zwiększenie siły oraz wytrzymałości mięśni

– ćwiczenie przekraczające linię środkową ciała

– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej

– wpływa na diadochokinezę

– usprawnianie szybkości reakcji

– poprawa motoryki małej w tym precyzyjność chwytów.

– poprawa percepcji wzrokowej

– wydłużenie czasu skupienia uwagi

– umiejętne operowanie zdobytą wiedzą

– umiejętne rozwiązywanie problemów

– podejmowanie decyzji

– poprawa zapamiętywania

– hamowanie reakcji ruchowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *