Uroczystość otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej

18.09.2020 r. w Miłkowskiej Karczmie uroczyście otwarto Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Zintegrowani”.

Chociaż placówka funkcjonuje już od grudnia 2019 r., to na skutek pandemii i związanej z tym kilkumiesięcznej przymusowej przerwy, dopiero teraz nastąpiło oficjalne otwarcie. Uczestnicy wraz z instruktorami przygotowali program artystyczny, który uświetnił to wydarzenie i najlepiej oddał to czego nauczyli się podczas pobytu w WTZ. Nie zabrakło więc piosenek, zabawnych skeczy czy pokazu mody.

Uroczystość została również uświetniona występem Martyny Wójcik – zwyciężczyni Jubileuszowego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie, który organizowany jest przez Fundację Mimo Wszystko prowadzoną przez Annę Dymną. Na widowni pojawiła się liczna reprezentacja władz powiatu (wicestarosta powiatu ostrowieckiego Andrzej Jabłoński, członkowie zarządu powiatu: Agnieszka Rogalińska, Łukasz Dybiec, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak), a także przedstawiciel gminy Kunów sekretarz Aneta Szloser – Tyczyńska oraz
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Cudzik.

Od wszystkich spływały serdeczne gratulacje i życzenia, pojawiły się także upominki, które były przekazywane na ręce Pani kierownik
Barbary Jakubowskiej. Andrzej Jabłoński wicestarosta, gratulował podjętego wysiłku, jednocześnie zapewniając o pomocy finansowej powiatu ostrowieckiego na działalność placówki. Zaproszeni goście i zgromadzeni rodzice oraz opiekunowie uczestników nie kryli zachwytu i wzruszenia.


Podczas spotkania wszyscy mogli podziwiać dorobek ww. pracowni. Po występach i zwiedzaniu budynku warsztatów wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku. Radości z uruchomienia WTZ nie kryli przede wszystkim rodzice podopiecznych, którzy właśnie tutaj odnaleźli bezpieczną przystań dla swoich najbliższych.
Nikt bardziej niż oni nie zdaje sobie sprawy, jak wiele wysiłku wymaga praca z ludźmi obarczonymi niepełnosprawnościami.