O Warsztatach Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność w grudniu 2019 r. w Miłkowskiej Karczmie w
gm. Kunów. WTZ został utworzony przez Stowarzyszenie „Zintegrowani” widząc potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych.

Nasz Warsztat jest placówką realizującą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w znacznej mierze finansowaną przez PFRON, a także przez władze samorządu lokalnego. Na zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów i terapeutów, uczęszcza 50 osób, które pracują w różnych grupach terapeutycznych.

Zadaniem naszej placówki jest usprawnienie funkcjonowania naszych podopiecznych i przygotowanie ich do prób podjęcia pracy zawodowej, a także stworzenie warunków, by w miarę swoich możliwości uzyskali większą samodzielność i zaradność, zdobyli wiedzę o otaczającym środowisku i umiejętności
niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, czuli się bezpieczni i akceptowani w otaczającym świecie.

Cele te realizujemy poprzez zajęcia terapeutyczne, które odbywają się w 10
pracowniach: krawieckiej, plastycznej, fryzjerskiej, technicznej i robótek ręcznych, ogrodniczo – przyrodniczej, gospodarstwa – domowego, informatyczno – poligraficznej, muzyczno – teatralnej, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej oraz przez liczne zajęcia i działania dodatkowe.


Dowiedz się więcej